🔺 هیات مذهبی به یک محفل سیاسی یا کنسرت موسیقی تبدیل نشود

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 هیات مذهبی به یک محفل سیاسی یا کنسرت موسیقی تبدیل نشود

🔺 هیات مذهبی به یک محفل سیاسی یا کنسرت موسیقی تبدیل نشود

🔹 مدیر تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مهمترین هدف از برگزاری مهرواره «هوای نو» تداوم هیات‌های مذهبی در طول سال است تا در زندگی مردم جریان داشته باشد. اگر هیات به یک محفل سیاسی یا کنسرت موسیقی تبدیل نشود و از ظرفیت‌های آن استفاده شود، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup