🔺 رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته/ همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته/ همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند

🔺 رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته/ همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند

🔺 رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته/ همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند

🔹 کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان در سه سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد، گفت: تداوم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با شرایط موجود فشار سنگین جهانی بر قیمت گندم، ذرت و کنجاله و تحریم کشور امکان‌پذیر نیست و باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

ادامه مطلب ...
popup