🔺 گزارش نهایی «گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران» تحریم‌کنندگان را پاسخگو می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گزارش نهایی «گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران» تحریم‌کنندگان را پاسخگو می‌کند

🔺 گزارش نهایی «گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران» تحریم‌کنندگان را پاسخگو می‌کند

🔹 عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است انعکاس گزارش نهایی گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران درباره تحریم بیش از 82 میلیون نفر ایرانی قطعا بر افکار عمومی دنیا اثرگذار خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup