🔺 14 درصد از بودجه عمومی سال 1401 به حوزه آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است/ مجلس با جدیت بر اجرای قانون رتبه بندی معلمان نظارت می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 14 درصد از بودجه عمومی سال 1401 به حوزه آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است/ مجلس با جدیت بر اجرای قانون رتبه بندی معلمان نظارت می‌کند

🔺 14 درصد از بودجه عمومی سال 1401 به حوزه آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است/ مجلس با جدیت بر اجرای قانون رتبه بندی معلمان نظارت می‌کند

🔹 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش را از 9 به 14 درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال 1401 افزایش دادیم، گفت: مجلس با جدیت بر اجرای قانون رتبه بندی معلمان نظارت خواهد کرد که رتبه غیر واقعی صادر نشده و پرداخت ها به موقع انجام شود.

ادامه مطلب ...
popup