🔺 سازمان همکاری اسلامی ادعای حاکمیت رژیم اسرائیل بر قدس را محکوم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سازمان همکاری اسلامی ادعای حاکمیت رژیم اسرائیل بر قدس را محکوم کرد

🔺 سازمان همکاری اسلامی ادعای حاکمیت رژیم اسرائیل بر قدس را محکوم کرد

🔺 سازمان همکاری اسلامی ادعای حاکمیت رژیم اسرائیل بر قدس را محکوم کرد

🔹 سازمان همکاری اسلامی اظهارات اخیر « نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حاکمیت این رژیم بر قدس و مسجد الاقصی را محکوم کرد و این اظهارات را نقض آشکار قوانین المللی و قطعنامه های بین المللی صادر شده در این زمینه دانست.

ادامه مطلب ...
popup