🔺 تأکید کمیسیون آموزش بر حاکم شدن شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تأکید کمیسیون آموزش بر حاکم شدن شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان

🔺 تأکید کمیسیون آموزش بر حاکم شدن شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان

🔺 تأکید کمیسیون آموزش بر حاکم شدن شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان

🔹 سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست امروز کمیسیون آموزش از وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد تغییرات در نحوه اداره صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup