🔺 ابهام در سرانجام ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن با وجود ناهماهنگی‌ میان بانک مرکزی و وزارت راه / نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مناسب نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ابهام در سرانجام ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن با وجود ناهماهنگی‌ میان بانک مرکزی و وزارت راه / نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مناسب نیست

🔺 ابهام در سرانجام ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن با وجود ناهماهنگی‌ میان بانک مرکزی و وزارت راه / نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مناسب نیست

🔹 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای کمیسیون عمران با شیوه فعلی پرداخت تسهیلات به پروژهای طرح نهضت ملی مسکن، تحقق شعار ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در حاله‌ای از ابهام می‌بینند مگر اینکه رئیس جمهور با جدیت وارد میدان شده و ناهماهنگی های موجود را رفع کند.

ادامه مطلب ...
popup