🔺 قصه پرغصه معتادان متجاهر/دردی بی‌پایان و رنجی همیشگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قصه پرغصه معتادان متجاهر/دردی بی‌پایان و رنجی همیشگی

🔺 قصه پرغصه معتادان متجاهر/دردی بی‌پایان و رنجی همیشگی

🔹 بازدید رییس پلیس پایتخت از مناطق شوش، مولوی و هرندی بهانه‌ای شد تا بخشی از مشکلات معتادان متجاهر در این محله‌ها بازگو شود چون دل پرغصه و پردرد معتادان همیشه جایی برای سخن گفتن دارد، غم درون آنها از صورت خمارشان نمایان است.

ادامه مطلب ...
popup