🔺 مدیریت کوانتوم و هوش مصنوعی سرفصل‌های جدید ارتش در حوزه آموزش/ در راستای رسیدن به علوم قدرت‌آفرین حرکت می‌کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مدیریت کوانتوم و هوش مصنوعی سرفصل‌های جدید ارتش در حوزه آموزش/ در راستای رسیدن به علوم قدرت‌آفرین حرکت می‌کنیم

🔺 مدیریت کوانتوم و هوش مصنوعی سرفصل‌های جدید ارتش در حوزه آموزش/ در راستای رسیدن به علوم قدرت‌آفرین حرکت می‌کنیم

🔹 امیر سرتیپ شیخ با بیان اینکه ارتش در راستای رسیدن به علوم قدرت‌آفرین نوپدید حرکت می‌کند، گفت: کوانتوم، مدیریت کوانتومی و هوش مصنوعی سرفصل‌های جدید ارتش در حوزه آموزشی است.

ادامه مطلب ...
popup