🔺 کمک 2260 میلیارد تومانی تهرانی‌ها به کمیته امداد در سال 1400

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کمک 2260 میلیارد تومانی تهرانی‌ها به کمیته امداد در سال 1400

🔹 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران، به افزایش مراجعات مردمی به کمیته امداد اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتی که وجود دارد مشکلی برای پذیرش این افراد نداشته‌ایم، به طوری که در پایان سال گذشته تعدادی از این افراد در چرخه حمایتی قرار گرفتند.

ادامه مطلب ...
popup