🔺 خشکی زاینده رود نتیجه حکمرانی غلط سال‌های قبل است/ ضرورت اقدام عملی در مورد مدیریت و حکمرانی آب در فلات مرکزی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خشکی زاینده رود نتیجه حکمرانی غلط سال‌های قبل است/ ضرورت اقدام عملی در مورد مدیریت و حکمرانی آب در فلات مرکزی

🔺 خشکی زاینده رود نتیجه حکمرانی غلط سال‌های قبل است/ ضرورت اقدام عملی در مورد مدیریت و حکمرانی آب در فلات مرکزی

🔹 نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه خشکی زاینده رود نتیجه حکمرانی غلط سال‌های قبل است، بر ضرورت اقدام عملی در مورد مدیریت و حکمرانی آب در فلات مرکزی تأکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup