🔺 توانمندی مقاومت فلسطین در سالروز جنگ ۱۱ روزه غزه

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 توانمندی مقاومت فلسطین در سالروز جنگ ۱۱ روزه غزه

🔹 یک سال قبل رژیم صهیونیستی با حمله به نوار غزه در جریان جنگ ۱۱ روزه بیش از ۱۰۰ منزل مسکونی را در این منطقه بمباران کرد اما گروه‌های مقاومت مستقر در غزه در پاسخ بیش از ۴ هزار موشک به سمت فلسطين اشغالي شلیک کردند.

ادامه مطلب ...
popup