🔺 امیرعبداللهیان: مردم منطقه زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌روند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیرعبداللهیان: مردم منطقه زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌روند

🔺 امیرعبداللهیان: مردم منطقه زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌روند

🔺 امیرعبداللهیان: مردم منطقه زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌روند

🔹 وزیر امور خارجه، مقاوت ملت لبنان برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را الگویی درخشان برای ملت‌های منطقه ذکر کرد و گفت: مردم مقاوم منطقه هیچگاه زیر بار عادی‌سازی با رژیم تروریست و کودک‌کش اسرائیلی نخواهند رفت.

ادامه مطلب ...
popup