🔺 برپایی میز خدمت در سامانه‌های شش‌گانه شرکت واحد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برپایی میز خدمت در سامانه‌های شش‌گانه شرکت واحد

🔹 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: میز خدمت اتوبوسرانی به منظور برقراری ارتباط مستقیم شهروندان و کارکنان با مسئولان مجموعه شهرداری تهران برای پاسخ‌گویی بی‌واسطه به پیام‌های مردمی و درخواست‌های همکاران، در سامانه‌های شش‌گانه شرکت واحد، برپا شد.

ادامه مطلب ...
popup