🔺 اسلامی: امروز در حوزه آب‌سنگین دانشمندان ما حرف‌هایی برای گفتن دارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اسلامی: امروز در حوزه آب‌سنگین دانشمندان ما حرف‌هایی برای گفتن دارند

🔺 اسلامی: امروز در حوزه آب‌سنگین دانشمندان ما حرف‌هایی برای گفتن دارند

🔺 اسلامی: امروز در حوزه آب‌سنگین دانشمندان ما حرف‌هایی برای گفتن دارند

🔹 رییس سازمان انرژی گفت: هدف ما این است در حوزه‌های راهبردی به دستاوردهای مهمی برسیم که دشمنان مخالف آن هستند و بر تراز علمی و اقتدار ایران اسلامی بیفزاییم و امروز در حوزه آب‌سنگین دانشمندان ما حرف‌هایی برای گفتن دارند.

ادامه مطلب ...
popup