🔺 سردار زهرایی: ظرافت‌های جراحی اقتصادی در نظر گرفته شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سردار زهرایی: ظرافت‌های جراحی اقتصادی در نظر گرفته شود

🔺 سردار زهرایی: ظرافت‌های جراحی اقتصادی در نظر گرفته شود

🔺 سردار زهرایی: ظرافت‌های جراحی اقتصادی در نظر گرفته شود

🔹 رییس سازمان بسیج سازندگی با تاکید بر کمک به دولت در اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی گفت: ظرافت‌های جراحی اقتصادی به‌طور عمیق در بدنه دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای باشد که تبعات طرح برای مردم به حداقل و منافع آن به حداکثر برسد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup