🔺 نمایشگاه ۳۳؛ کتاب قورتولوشا یول گؤسترن ایشیقلاردیر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نمایشگاه ۳۳؛ کتاب قورتولوشا یول گؤسترن ایشیقلاردیر

🔺 نمایشگاه ۳۳؛ کتاب قورتولوشا یول گؤسترن ایشیقلاردیر

🔹 راهروهای نمایشگاه کتاب هم نمی‌تواند ترک‌زبان‌ها را از هم جدا کند. هر ناشری بعد از معرفی آثار جدیدش، همکار همزبان خود را در غرفه و راهرویی آن طرف‌تر معرفی می‌کند و می‌گوید: آنها هم آثار جدید به زبان ترکی دارند به آنها هم سر بزنید.

ادامه مطلب ...
popup