🔺 وزیر دفاع: تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر دفاع: تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد

🔺 وزیر دفاع: تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد

🔺 وزیر دفاع: تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد

🔹 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ماموریت اصلی این وزارتخانه پشتیبانی تجهیزاتی و تسلیحاتی از نیروهای مسلح و تولید اقتدار ملی است که با شتاب هرچه بیشتر در دولت مردمی و انقلابی انجام خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup