🔺 گروه‌های مردمی متصدی پیشبرد حوزه‌های فرهنگی شوند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گروه‌های مردمی متصدی پیشبرد حوزه‌های فرهنگی شوند

🔺 گروه‌های مردمی متصدی پیشبرد حوزه‌های فرهنگی شوند

🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهمترین مواردی که در گام دوم انقلاب به آن پرداخته شده، این است که دولت در جایگاه نظارتی و تسهیل کننده امور تقویت شود و گروه های مردمی، انقلابی و جهادی متصدی پیشبرد حوزه های مختلف شوند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup