🔺 ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند

🔺 ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند

🔹 هادی طحان نظیف امروز شنبه در نشست خبری گفت: قانون تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود و بر اساس این قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نمی کند،وی درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات بیان کرد: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نمی‌تواند به این موضوع ورود کند.

ادامه مطلب ...
popup