🔺 دامنه نوسان بورس، حکایتی شبیه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دامنه نوسان بورس، حکایتی شبیه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور

🔺 دامنه نوسان بورس، حکایتی شبیه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور

🔺 دامنه نوسان بورس، حکایتی شبیه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه، وجود دامنه نوسان بورس در بازار را به ارز ۴۲۰۰ تومانی تشبیه کرد و گفت: محدودیت دامنه نوسان زمینه‌ساز فساد و رانت است، محدودیت صف خرید را برای سهم‌ها تشکیل داده و به صورت دسته‌ای به سمت صف فروش حرکت می‌کنند که همین امر به منفی شدن بازار دامن می‌زند.

ادامه مطلب ...
popup