🔺 سفر امیرقطر به ایران، نقشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سفر امیرقطر به ایران، نقشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد

🔺 سفر امیرقطر به ایران، نقشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد

🔺 سفر امیرقطر به ایران، نقشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی، رژیم صهیونیستی با شیطنت به دنبال نفوذ در کشورهای عربی و منطقه است، گفت: سفر امیر قطر به ایران تا حدودی نقشه عادی سازی روابط کشور های عربی با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد.

ادامه مطلب ...
popup