🔺 تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

🔺 تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

🔺 تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

🔹 مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان مشترک آزادگان برنامه این است که تا پایان سال، مرحله نخست آن به ۲۲۰‌هزار بشکه برسد و در مرحله دوم نیز برنامه‌ریزی شده تا تولید از آزادگان شمالی و جنوبی به ۵۷۰ هزار بشکه در روز برسد.

ادامه مطلب ...
popup