🔺 امیرعبداللهیان: تهران - هاوانا باید از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم‌ها بهره گیرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیرعبداللهیان: تهران - هاوانا باید از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم‌ها بهره گیرند

🔺 امیرعبداللهیان: تهران - هاوانا باید از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم‌ها بهره گیرند

🔺 امیرعبداللهیان: تهران - هاوانا باید از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم‌ها بهره گیرند

🔹 وزیر امور خارجه ضمن محکوم کردن اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه کوبا و با اشاره به گستردگی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران هاوانا بر ضرورت بهره گیری از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم‌ها تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup