🔺 تذکر نماینده شاهین شهر برای تعیین تکلیف استخدام کارکنان و فرزندان ایثارگر شاغل در شوراهای حل اختلاف

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تذکر نماینده شاهین شهر برای تعیین تکلیف استخدام کارکنان و فرزندان ایثارگر شاغل در شوراهای حل اختلاف

🔺 تذکر نماینده شاهین شهر برای تعیین تکلیف استخدام کارکنان و فرزندان ایثارگر شاغل در شوراهای حل اختلاف

🔹 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدام کارکنان عادی و فرزندان ایثارگر شاغل در شوراهای حل اختلاف، از سوی دولت شد.

ادامه مطلب ...
popup