🔺 عملکرد سازمان زندان‌ها شفاف می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عملکرد سازمان زندان‌ها شفاف می‌شود

🔺 عملکرد سازمان زندان‌ها شفاف می‌شود

🔹 نمایندگان با شفاف سازی عملکرد قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد موافقت کردند.

ادامه مطلب ...
popup