🔺 مخالف گره زدن آب خوردن به مذاکرات بودم/موضع دولت درخصوص روسیه و اوکراین بسیار خوب بود/به سیف و جهانگیری هشدار ارزی داده بودم

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مخالف گره زدن آب خوردن به مذاکرات بودم/موضع دولت درخصوص روسیه و اوکراین بسیار خوب بود/به سیف و جهانگیری هشدار ارزی داده بودم

🔺 مخالف گره زدن آب خوردن به مذاکرات بودم/موضع دولت درخصوص روسیه و اوکراین بسیار خوب بود/به سیف و جهانگیری هشدار ارزی داده بودم

🔺 مخالف گره زدن آب خوردن به مذاکرات بودم/موضع دولت درخصوص روسیه و اوکراین بسیار خوب بود/به سیف و جهانگیری هشدار ارزی داده بودم

🔹 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه به آقایان سیف و جهانگیری هشدار ارزی داده بودم اما آن‌ها نگران پایگاه رأی‌شان بودند گفت: هیچ نوشته‌ای ضامن توافق نیست بلکه مهمترین اصل هر توافق و قانون اساسی لوله توپ است اگر قدرت نظامی و بازدارندگی داشته باشید امپریالیزم سراغتان نمی‌آید.

ادامه مطلب ...
popup