🔺 سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

🔺 سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

🔺 سازمان برنامه و بودجه برای توسعه استان‌ها به دولت طرح داد

🔹 سازمان برنامه و بودجه به‌منظور توسعه و پیشرفت استان‌های کشور، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان را برای بررسی و تأیید به هیأت وزیران ارائه کرد.

ادامه مطلب ...
popup