🔺 بهرام دارایی: ارز ترجیحی نباشد دیگر چیزی نیست که ببرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بهرام دارایی: ارز ترجیحی نباشد دیگر چیزی نیست که ببرند

🔺 بهرام دارایی: ارز ترجیحی نباشد دیگر چیزی نیست که ببرند

🔺 بهرام دارایی: ارز ترجیحی نباشد دیگر چیزی نیست که ببرند

🔹 رییس سازمان غذا و دارو گفت: با اختصاص ارز ترجیحی در بخش تجهیزات پزشکی چند شرکت به اسم تاپ برند و۲۰ برند برتر بیشترین ارز را به خود اختصاص دادند، مگر با برند دیگری نمی‌شد فعالیت کرد،اگر امروز بگویند ارز ترجیحی نیست دیگر کسی با سازمان غذا و دارو کار ندارد چون چیزی نیست که ببرند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup