🔺 گسترش روابط فرهنگی دمشق با کشورهای عربی / نمایشگاه سوریه مهد تمدن ها در عمان گشایش یافت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 گسترش روابط فرهنگی دمشق با کشورهای عربی / نمایشگاه سوریه مهد تمدن ها در عمان گشایش یافت

🔺 گسترش روابط فرهنگی دمشق با کشورهای عربی / نمایشگاه سوریه مهد تمدن ها در عمان گشایش یافت

🔺 گسترش روابط فرهنگی دمشق با کشورهای عربی / نمایشگاه سوریه مهد تمدن ها در عمان گشایش یافت

🔹 روابط فرهنگی دمشق با کشورهای عربی پس از سال ها وقفه به دلیل جنگ خونین با تروریست ها درحال بازسازی و گسترش است و در همین راستا نمایشگاه " سوریه مهد تمدن " در عمان گشایش یافته است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup