🔺 الزام مشمولان قانون شفافیت قوای سه گانه به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون شوراهای مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 الزام مشمولان قانون شفافیت قوای سه گانه به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون شوراهای مجلس

🔺 الزام مشمولان قانون شفافیت قوای سه گانه به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون شوراهای مجلس

🔹 نمایندگان مردم در مجلس مشمولان قانون شفافیت قوای سه گانه را موظف کردند تا هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای این قانون را به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه دهند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup