🔺 بررسی کارگروه حمایت از خانواده‌های مددجویان مراکز ماده ۱۶

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بررسی کارگروه حمایت از خانواده‌های مددجویان مراکز ماده ۱۶

🔺 بررسی کارگروه حمایت از خانواده‌های مددجویان مراکز ماده ۱۶

🔹 فعال کردن رسانه‌ها در حوزه پیشگیری و جلب مشارکت‌های مردمی، احصاء شرح وظایف قانونی دستگاه‌ها در حوزه خانواده‌های آسیبدیدگان از جمله موضوعاتی بود که در جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران بررسی شد.

ادامه مطلب ...
popup