🔺 تفاله‌های گروهک‌های تروریستی وابسته به صهیونیسم جهانی به سزای اعمال خود می‌رسند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تفاله‌های گروهک‌های تروریستی وابسته به صهیونیسم جهانی به سزای اعمال خود می‌رسند

🔺 تفاله‌های گروهک‌های تروریستی وابسته به صهیونیسم جهانی به سزای اعمال خود می‌رسند

🔺 تفاله‌های گروهک‌های تروریستی وابسته به صهیونیسم جهانی به سزای اعمال خود می‌رسند

🔹 سردار رمضان شریف با تاکید بر اینکه اراذل و اوباش و تفاله‌های گروه‌های تروریستی وابسته به استکبارو صهیونیسم جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود می‌رسند، گفت: شهادت سردار خدایی عزم پاسداران انقلاب برای دفاع از امنیت ، استقلال و منافع ملی و مقابله با دشمنان ملت ایران را مستحکم‌تر می‌سازد.

ادامه مطلب ...
popup