🔺 توافق تهران و مسقط برای شراکت‌های جدید اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توافق تهران و مسقط برای شراکت‌های جدید اقتصادی

🔺 توافق تهران و مسقط برای شراکت‌های جدید اقتصادی

🔹 ایران و عمان در پایان سفر آیت‌الله رئیسی به این کشور در بیانیه مشترکی تأکید کردند: این سفر بر اساس پیوندهای مستحکم تاریخی دو ملت دوست و با هدف تقویت روابط پایدار دوجانبه و احترام متقابل بین سران و ملت‌های دو کشور انجام شد که اصول دینی، برادری و حسن همجواری آن را مستحکم کرده است.

ادامه مطلب ...
popup