🔺 گفت و گوی وزیر کشور با خبرنگار ایرنا در آبادان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گفت و گوی وزیر کشور با خبرنگار ایرنا در آبادان

🔺 گفت و گوی وزیر کشور با خبرنگار ایرنا در آبادان

🔹 احمد وحیدی وزیر کشور که از روز دوم خردادماه و به دنبال ریزش ساختمان متروپل در آبادان حضور دارد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درباره راهکارهایی که بتواند کارها را رو به جلو ببرد مشورت کردیم تا کار را به دلیل خطرساز بودن با مبنای علمی انجام دهیم.

ادامه مطلب ...
popup