🔺 دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

🔺 دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

🔺 دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

🔹 مدیرعامل راه‌آهن از دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی بر دیگر شقوق حمل و نقل، خبر داد و گفت: نگاه دولت، توسعه ناوگان به ویژه توسعه ناوگان باری در راه‌آهن است زیرا قرار شده سهم ۱۰ درصدی که تاکنون ریل از حمل کالاهای اساسی داشته است، افزایش یابد.

ادامه مطلب ...
popup