🔺 ایران و ترکمنستان بر مدار برادری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ایران و ترکمنستان بر مدار برادری

🔺 ایران و ترکمنستان بر مدار برادری

🔹 محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، در صدر هیاتی عالی رتبه برای نخستین بار در مقام رئیس جمهور به تهران سفر کرد و مورد استقبال رئیسی قرار گرفت.در حاشیه این سفر ۹ سند همکاری بین دو کشور امضاء شد. همچنین محمداف با مقام معظم رهبری دیدار و تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب ...
popup