🔺 امیر عبدالهیان: هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیر عبدالهیان: هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است

🔺 امیر عبدالهیان: هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است

🔺 امیر عبدالهیان: هدف آمریکا از طرح  قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است

🔹 وزیرامورخارجه درباره گفت و گو برای لغو تحریم‌ها گفت: در حالی که تبادل پیام‌ها بین آمریکا و ایران از مسیر نماینده اتحادیه اروپا تداوم داشت به یک باره کاخ سفید ایده صدور قطعنامه را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد که هدف آمریکا از طرح آن، امتیاز گیری سیاسی در میز مذاکره است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup