🔺 خاجی: تمامی تحریم ها علیه سوریه باید بدون پیش شرط سیاسی و هر گونه تبعیض رفع شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خاجی: تمامی تحریم ها علیه سوریه باید بدون پیش شرط سیاسی و هر گونه تبعیض رفع شود

🔺 خاجی: تمامی تحریم ها علیه سوریه باید بدون پیش شرط سیاسی و هر گونه تبعیض رفع شود

🔺 خاجی: تمامی تحریم ها علیه سوریه باید بدون پیش شرط سیاسی و هر گونه تبعیض رفع شود

🔹 مشاور ارشد وزیر امور خارجه با انتقاد از رفتار تبعیض‌آمیز آمریکا در خصوص تحریم‌ها رفع فوری تمامی تحریم‌ها را در تمام‌ سوریه خواستار شد و گفت: تمامی تحریم‌ها علیه سوریه باید بدون پیش شرط سیاسی و هرگونه تبعیض رفع شود.

ادامه مطلب ...
popup