🔺 مسئله زاینده‌رود و آب اصفهان با همت مردم و خدمتگزاری دولت پیگیری خواهد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مسئله زاینده‌رود و آب اصفهان با همت مردم و خدمتگزاری دولت پیگیری خواهد شد

🔺 مسئله زاینده‌رود و آب اصفهان با همت مردم و خدمتگزاری دولت پیگیری خواهد شد

🔺 مسئله زاینده‌رود و آب اصفهان با همت مردم و خدمتگزاری دولت پیگیری خواهد شد

🔹 آیت الله سید ابراهیم رییسی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: مسئله آب، زاینده رود و نگرانی مردم و کشاورزان اصفهان با همت آنها و خدمتگزاری دولت پیگیری خواهد شد و به مدد الهی قضیه ای نیست که حل نشود و در آن تردیدی نیست.

ادامه مطلب ...
popup