🔺 وزارت دفاع در همه آب های سرزمینی ناوگان دریایی نیروهای مسلح را مجهز خواهد کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزارت دفاع در همه آب های سرزمینی ناوگان دریایی نیروهای مسلح را مجهز خواهد کرد

🔺 وزارت دفاع در همه آب های سرزمینی ناوگان دریایی نیروهای مسلح را مجهز خواهد کرد

🔺 وزارت دفاع در همه آب های سرزمینی ناوگان دریایی نیروهای مسلح را مجهز خواهد کرد

🔹 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه موقعیت ژئوپولتیک ایران به ویژه در آب های خلیج فارس از اهمیت راهبردی برای ما برخوردار است ، گفت: وزارت دفاع متناسب با نیاز نیروهای مسلح و تهدیدات منطقه ای در همه آبهای سرزمینی اش ناوگان دریایی نیروهای مسلح را به روز و مجهز خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup