🔺 پاسخ رئیسی به نامه‌ی یک‌خطی پسربچه‌ی اصفهانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پاسخ رئیسی به نامه‌ی یک‌خطی پسربچه‌ی اصفهانی

🔺 پاسخ رئیسی به نامه‌ی یک‌خطی پسربچه‌ی اصفهانی

🔹 رئیس جمهور با دیدن نامه پسربچه‌ی ۸ ساله که همراه نامه‌ی مادرش به‌صورت مجزا با دستخطی کودکانه درخواستش را مطرح کرد، دستور داد در کمترین زمان به خواسته‌ی «امیرحسین» رسیدگی شود و ساعاتی بعد نمایندگان آیت‌الله رئیسی راهی جوی‌آباد خمینی‌شهر می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup