🔺 امام جمعه اردبیل: علت توقف مذاکرات هسته‌ای ماجراجویی آمریکا و اروپاست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امام جمعه اردبیل: علت توقف مذاکرات هسته‌ای ماجراجویی آمریکا و اروپاست

🔺 امام جمعه اردبیل: علت توقف مذاکرات هسته‌ای ماجراجویی آمریکا و اروپاست

🔺 امام جمعه اردبیل: علت توقف مذاکرات هسته‌ای ماجراجویی آمریکا و اروپاست

🔹 امام جمعه اردبیل توقف مذاکرات هسته‌ای را ناشی از ماجراجویی آمریکا و اروپا عنوان کرد و گفت: غربی‌ها هیچ تحریمی نمانده که علیه ملت ایران اعمال نکنند و با ترکش خالی تهدید می‌کنند تا به زعم خود بر اقتصاد ایران تیران تاثیر بگذارند.

ادامه مطلب ...
popup