🔺 قول مساعد وزیر آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی ایرانشهر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قول مساعد وزیر آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی ایرانشهر

🔺 قول مساعد وزیر آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی ایرانشهر

🔹 نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس گفت: اخیرا دیداری با وزیر آموزش و پرورش داشتم و صحبت هایی درخصوص نیروهای خرید خدماتی حوزه انتخابیه ام مباحثی مطرح شد و مقرر گردید که در آینده ای نزدیک با این عزیزان نیروی قراردادی شوند.

ادامه مطلب ...
popup