🔺 خروج مقام های بلند پایه از کاخ سفید؛ هشدار انتخاباتی برای دولت بایدن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 خروج مقام های بلند پایه از کاخ سفید؛ هشدار انتخاباتی برای دولت بایدن

🔺 خروج مقام های بلند پایه از کاخ سفید؛ هشدار انتخاباتی برای دولت بایدن

🔺 خروج مقام های بلند پایه از کاخ سفید؛ هشدار انتخاباتی برای دولت بایدن

🔹 استعفاهای دسته جمعی مشاوران بلندپایه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تورم، جنگ اوکراین و چشم انداز ضعیف پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره زنگ هشدار را برای دولت جو بایدن به صدا در آورده است.

ادامه مطلب ...
popup