🔺 منشا تولید‏ اطلاعات، مهمترین عامل آلودگی اطلاعات

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 منشا تولید‏ اطلاعات، مهمترین عامل آلودگی اطلاعات

🔺 منشا تولید‏ اطلاعات، مهمترین عامل آلودگی اطلاعات

🔹 آقای محمد زره ساز استاد دانشگاه آلودگی اطلاعات را تلفیقی از اطلاعات درست با نادرست دانست و گفت: درصد بالایی از اطّلاعات در سازمان های مختلف، دچار آلودگی های اطلاعاتی بوده و سبب سردرگمی استفاده کنندگان از اطلاعات می شوند.

ادامه مطلب ...
popup