🔺 رسیدگی به تظلمات نسبت به تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رسیدگی به تظلمات نسبت به تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت

🔺 رسیدگی به تظلمات نسبت به تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت

🔹 با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورت تایید نهایی و تبدیل این مصوبه به قانون، رسیدگی به تظلمات نسبت به تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
popup