🔺 فرهنگی: طرح ساماندهی اجاره بها باید چهارشنبه هفته گذشته بررسی می شد/مصری: طرح اجاره بها سه شنبه در صحن علنی رسیدگی می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 فرهنگی: طرح ساماندهی اجاره بها باید چهارشنبه هفته گذشته بررسی می شد/مصری: طرح اجاره بها سه شنبه در صحن علنی رسیدگی می شود

🔺 فرهنگی: طرح ساماندهی اجاره بها باید چهارشنبه هفته گذشته بررسی می شد/مصری: طرح اجاره بها سه شنبه در صحن علنی رسیدگی می شود

🔹 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تبریز در مجلس مبنی بر اینکه طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن با توجه به تصویب دوفوریت آن باید چهارشنبه هفته گذشته در صحن بررسی می شد، از رسیدگی به این طرح در سه شنبه هفته جاری خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup