🔺 حبس 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران بورس در سیستم بانکی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حبس 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران بورس در سیستم بانکی

🔺 حبس 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران بورس در سیستم بانکی

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 800 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی در بانک‌ها خاک می‌خورد که این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند.

ادامه مطلب ...
popup