🔺 رئیس مجلس به نماینده پیشنهاد دهنده پیرامون ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه فرصت عذرخواهی بدهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس مجلس به نماینده پیشنهاد دهنده پیرامون ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه فرصت عذرخواهی بدهد

🔺 رئیس مجلس به نماینده پیشنهاد دهنده پیرامون ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه فرصت عذرخواهی بدهد

🔹 نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس در انتقاد به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه از رئیس مجلس خواست تا به وی فرصتی برای عذرخواهی از ملت ایران بدهد.

ادامه مطلب ...
popup